Kluczbork, Opolskie

Obiekt | 257 901 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 257 901 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 257 901 zł
 • Ulica: Katowicka
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 25 790 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34682X81225247
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-09 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kluczborka


III przetarg ustny nieograniczony

1.Kluczbork, ul. Katowicka – ark.m. 7 działka nr 41/7 o pow. 0,2995ha

KW OP1U/00017170/4 – w dziale III księgi wpisane jest służebność przechodu i przejazdu przez działki nr 41/2 km 7 stanowiącej drogę i działkę nr 41/5 km 7 , pasmem szerokości 5 metrów w południowej części działki na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 41/4 km 7.(działka 41/7 k.m. 7 powstała z podziału działki nr 41/5 k.m. 7)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 257.901,00zł.

wadium: 25.790,00 zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 2US – tereny sportu i rekreacji. Działka zabudowana budynkiem hali sportowej oraz przybudowanym budynkiem gospodarczym. Podwórze nieutwardzone.

Działka występuje w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z wykazem zabytków architektury objętych ochroną konserwatorską ustaleniami planu, budynek gospodarczy na terenie działki 41/7 stanowi zabytek architektury wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r., II przetarg w dniu 27.05.2019r.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 09.07.2019r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Image things

Opole , Opolskie

20 250 zł | 2 pokoje | 44,97 m2 | 3 piętro

 • cena: 20 250 zł
 • 450 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

509 067 zł | 1,00 m2

 • cena: 509 067 zł
 • 509 067 za m2
Image things

Strzelce Opolskie , Opolskie

1 200 000 zł | 533,00 m2

 • cena: 1 200 000 zł
 • 2 251 za m2