Kluczbork, Opolskie

Mieszkanie | 29 813 zł | 2 pokoje | 42,96 m2 | 1 piętro

- 76 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 29 813 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 42,96 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 694 zł
 • Ulica: Damrota 26
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 472 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34681X81222905
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-09 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kluczborka

I przetarg ustny nieograniczony

1. Miasto Kluczbork, ul. Damrota 26 – ark. m. 6 działka nr 231/1 o pow. 0,0061 ha w udziale 5155/10000, KW OP1U/00070628/9 ( obciążona służebnością drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu do działki 231/3 i 231/4 na ark. m. 6 ), lokal mieszkalny nr 2 o pow. 42,96 m2, złożony z 2 pokoi oraz kuchni , położony na I piętrze ( wc poza lokalem na korytarzu), wejście do lokalu z podwórza ( działka nr 231/3 na ark. m.6 ) za pośrednictwem drewnianego krużganka współużytkowanego z właścicielem nieruchomości przy ul. Damrota 26a. Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza – 29.813,00 zł

wadium – 4.472,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MWU- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 09.07.2019r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Image things

Głuchołazy , Opolskie

58 200 zł | 72,68 m2

 • cena: 58 200 zł
 • 801 za m2
Image things

Bodzanowice , Opolskie

136 000 zł | 144,00 m2

 • cena: 136 000 zł
 • 944 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

30 000 zł | Kawalerka | 16,65 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 1 802 za m2