Dziwnów, Zachodniopomorskie

Obiekt | 1 800 000 zł | 676,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 800 000 zł
 • Miasto: Dziwnów
 • Powierzchnia: 676,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 2 663 zł
 • Ulica: Juliusza Słowackiego 18
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 180 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34677X81213537
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-21 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 320/1 o obszarze 0,1274 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej dwóch budynków niemieszkalnych o powierzchniach użytkowych 660,40 m2 oraz 15,60 m2. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą numer SZ1K/00006251/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość położona w miejscowości Dziwnów, gminie Dziwnów, powiecie kamieńskim, województwie zachodniopomorskim. Nieruchomość usytuowana jest przy ul. Juliusza Słowackiego, jednej z głównych ulic w Dziwnowie, przy Nabrzeżu Kościuszkowskim w pierwszej linii zabudowy od rzeki Dziwna, na terenie pomiędzy korytem rzeki a brzegiem Morza Bałtyckiego (ok. 400 m w linii prostej). Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalno – pensjonatowymi i handlowo – usługowymi. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest w strefie zabudowy usługowej.

Image things

Dziwnów , Zachodniopomorskie

1 800 000 zł | 676,00 m2

 • cena: 1 800 000 zł
 • 2 663 za m2