Głuchołazy , Opolskie

Mieszkanie | 17 800 zł | Kawalerka | 19,80 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 17 800 zł
 • Miasto: Głuchołazy
 • Powierzchnia: 19,80 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 899 zł
 • Ulica: Kraszewskiego 18
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 890 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34664X81183091
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-17 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Głuchołaz
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 18 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 420/1 o pow. 0,0179 ha,
objętej KW OP1P/00041444/9
Na działce nr 420/1 o pow. 0,0179 ha znajduje się budynek wielolokalowy, wielorodzinny,( 6 lokali mieszkalnych, 1 użytkowy) dwukondygnacyjny z poddaszem w części użytkowym - mieszkalnym, podpiwniczony, w zabudowie zwartej, przekryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy na pełnym deskowaniu powierzchnia 6 lokali mieszkalnych oraz 1 użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi – 232,71 m2, a kubatura budynku wynosi – 1 706,40 mo
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku i składa się z następujących pomieszczeń: - Pokój z aneksem kuchennym o łącznej pow. użytkowej 19,80 m2 w stanie kwalifikującym się do remontu. WC - zlokalizowane na korytarzu do wspólnego użytku. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie lokalu - piecowe Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2018r. poz. 1984) Wymieniony lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 85/1000 części w częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn zm) Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów. | przetarg odbył się 03.04.2019r., II przetarg odbył się 29.05.2019r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17 800,00zł, w tym: - wartość lokalu – 16 112,56 zł (ok. 90,52%) - cena udziału w prawie własności gruntu wynosi – 1 687,44zł (9,48%) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 180,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej (tj. 890,00zł) w terminie najpóźniej do dnia 17 lipca 2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55-8891-0000-2015-6507-9312-0003.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania/ zamknięcial unieważnienial zakończenia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
Uczestnicy przetargu winni:
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować
się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a); -' osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo
w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik); w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca ww. podmiot); posiadać dowód wpłaty wadium; przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl

Image things

Opole , Opolskie

355 000 zł | 2 pokoje | 87,65 m2 | Parter

 • cena: 355 000 zł
 • 4 050 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

65 000 zł | 2 pokoje | 45,18 m2 | 2 piętro

 • cena: 65 000 zł
 • 1 439 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

1 275 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 275 000 zł
 • 1 275 000 za m2