Kamienna Góra, Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 100 000 zł | 44,47 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 100 000 zł
 • Miasto: Kamienna Góra
 • Powierzchnia: 44,47 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 249 zł
 • Ulica: Papieża Jana Pawła Ii 7
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 34660X81173723
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-15 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. Papieża Jana Pawła II 7.Przetarg odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - sala nr 211.Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 44,47m2 składający się z sali sprzedaży o pow. 20,00m2, magazynu o pow. 20,72m2, zaplecza o pow. 2,53m2i WC o pow. 1,22m2 , położony na parterze (1 kondygnacji) budynku Nr 7 przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Kamiennej Górze.Budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 położony jest na działce nr 193/10 obręb nr 3 o pow. 254m2 dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00018822/6.Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 11.04.2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 11.04.2019 r. do dnia 25.05.2019 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) – wniosków nie złożono.Cena lokalu użytkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 z 10,7% udziałem we współwłasności wynosi: 100 000,00zł brutto (sto tysięcy złotych brutto).Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.).Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł brutto do dnia 15 lipca 2019 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2019 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

65 000 zł | Kawalerka | 27,09 m2 | 2 piętro

 • cena: 65 000 zł
 • 2 399 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

141 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 141 750 zł
 • 141 750 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

59 000 zł | Kawalerka | 41,70 m2 | Parter

 • cena: 59 000 zł
 • 1 415 za m2