Kamienna Góra, Dolnośląskie

Mieszkanie | 20 000 zł | Kawalerka | 20,89 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 20 000 zł
 • Miasto: Kamienna Góra
 • Powierzchnia: 20,89 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 957 zł
 • Ulica: S. Staszica 17
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34659X81171381
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-23 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. S. Staszica 17.

Przetarg odbędzie się 26 lipca 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - sala nr 211.



Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 5 o pow. 20,89m2 składający się z kuchni o pow. 19,89m2 i łazienki o pow. 1,00m2, położony na 3 kondygnacji (II piętro ) budynku Nr 17 przy ul. S. Staszica w Kamiennej Górze. Brak pomieszczeń przynależnych.

Budynek przy ul. S. Staszica 17 położony jest na działce nr 206/6 obręb nr 6 o pow. 141m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00015825/6.



Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 27.12.2018 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 27.12.2018 r. do dnia 08.02.2019 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) – wniosków nie złożono.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 9 maja 2019 r.



Cena lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. S. Staszica 17 z 7,80% udziałem we współwłasności wynosi: 20 000,00 zł brutto (dwadzieścia tysiące złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.).



Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 000,00 zł brutto do dnia 23 lipca 2019 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).



Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, a nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2019 r. powoduje przepadek wadium.

Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

141 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 141 750 zł
 • 141 750 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

49 000 zł | Kawalerka | 40,46 m2 | 1 piętro

 • cena: 49 000 zł
 • 1 211 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

59 000 zł | Kawalerka | 41,70 m2 | Parter

 • cena: 59 000 zł
 • 1 415 za m2