Kamienna Góra, Dolnośląskie

Mieszkanie | 73 000 zł | Kawalerka | 41,70 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 73 000 zł
 • Miasto: Kamienna Góra
 • Powierzchnia: 41,70 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 751 zł
 • Ulica: Jeleniogórska 1
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 300 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34658X81169039
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-22 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 1 przy ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.Przetarg odbędzie się 25 lipca 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - sala nr 211.Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 5 o pow. 41,70m2 położony na parterze (I kondygnacja) w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z 1879r., w tym: I pokój o pow. 27,77m2, kuchnia o pow. 13,93m2. WC wspólne na półpiętrze klatki schodowej.

Do lokalu przynależy piwnica lok. Nr 5 o pow. 4,60m2.Budynek przy ul. Jeleniogórskiej 1 położony jest na działce nr 161/23 obręb nr 3 o pow. 711m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00012690/9.Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 07.01.2019r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 07.01.2019r. do dnia 20.02.2019r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) – wniosków nie złożono.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 16 kwietnia 2019 r.Cena lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. Jeleniogórskiej 1 z 7,4% udziałem we współwłasności wynosi: 73 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.).Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 300,00 zł brutto do dnia 22 lipca 2019 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2019 r. - powoduje przepadek wadium.

Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

141 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 141 750 zł
 • 141 750 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

65 000 zł | Kawalerka | 27,09 m2 | 2 piętro

 • cena: 65 000 zł
 • 2 399 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

59 000 zł | Kawalerka | 41,70 m2 | Parter

 • cena: 59 000 zł
 • 1 415 za m2