Kamienna Góra, Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 110 000 zł | 64,78 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 110 000 zł
 • Miasto: Kamienna Góra
 • Powierzchnia: 64,78 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 698 zł
 • Ulica: Papieża Jana Pawła Ii 15
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 34657X81166697
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-18 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. Papieża Jana Pawła II 15.Przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - sala nr 211.Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 64,78m2, w tym: sala I o pow. 21,40m2, sala II o pow. 20,73m2, korytarz I o pow. 12,45m2, umywalnia I o pow. 1,40m2, WC o pow. 1,57m2, korytarz II o pow. 1,35m2, umywalnia II o pow. 3,00m2 i WC o pow. 2,88m2 , położony na parterze (1 kondygnacji) budynku Nr 15 przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze.Budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 13 -15 położony jest na działce nr 193/1 obręb nr 3 o pow. 638m2. Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze dla działki tej prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00013484/9.Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 31.07.2018r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 31.07.2018r. do dnia 12.09.2018r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204) – wniosków nie złożono.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.02.2019 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 30.04.2019 r.Cena lokalu użytkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II 15 z 7,3% udziałem we współwłasności wynosi: 110 000,00zł brutto (sto dziesięć tysięcy złotych brutto).Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.).Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł brutto do dnia 18 lipca 2019r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).

Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

59 000 zł | Kawalerka | 41,70 m2 | Parter

 • cena: 59 000 zł
 • 1 415 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

49 000 zł | Kawalerka | 40,46 m2 | 1 piętro

 • cena: 49 000 zł
 • 1 211 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

141 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 141 750 zł
 • 141 750 za m2