Legnica, Dolnośląskie

Mieszkanie | 50 000 zł | Kawalerka | 54,13 m2 | 4 piętro

- 75 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Legnica
 • Powierzchnia: 54,13 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 924 zł
 • Ulica: Kartuska 56
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34656X81164355
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-02 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56, 58 i ul. Łąkowej 1. 

Kartuska 56, ul.

lokal mieszkalny nr 12 (ul. Kartuska 56)
na IV piętrze o pow.54,13 m2

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.05.2019 r. Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 1.600,00 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego. Lokal udostępniony będzie do oglądania 17.06.2019 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.
Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł do 02.07.2019 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-303, pokój 312 III p., oraz warunków przetargu 7672-12-301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Image things

Legnica , Dolnośląskie

93 000 zł | 2 pokoje | 56,60 m2 | 3 piętro

 • cena: 93 000 zł
 • 1 643 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

323 175 zł | 139,70 m2

 • cena: 323 175 zł
 • 2 313 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

163 267 zł | 4 pokoje | 97,63 m2 | 1 piętro

 • cena: 163 267 zł
 • 1 672 za m2