Szczecinek, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 107 000 zł | 2 pokoje | 44,00 m2 | Parter

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 107 000 zł
 • Miasto: Szczecinek
 • Powierzchnia: 44,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 2 432 zł
 • Ulica: Koszalińska 56
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34651X81152645
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-31 - Co to znaczy?

Opis

Spółka Flowerpower.re Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Harcerska 2

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w Szczecinku przy ulicy Koszalińskiej 56.

Opis skrócony nieruchomości i warunków przetargu:

1. wysoki parter

2. 44,04 m2 - 2 pokoje, w tym 1 z aneksem kuchennym, łazienka, korytarz

3. ogród, miejsce parkingowe, brama na pilota

4. w cenie całe wyposażenie widniejące na zdjęciach

5. bezczynszowe, dostępne od zaraz, niezamieszkałe, bez osób zameldowanych, księga wieczysta KO1I/000474/8 bez żadnych obciążeń

6. cena: przetarg pisemny, oferent proponuje swoją cenę (nie niższą niż 107.000,00 zł) – jeżeli zaproponuje cenę najwyższą wygrywa, lecz płaci cenę niższą – tyle ile zaproponowała następna w kolejności osoba.

7. Oglądanie mieszkania: po umówieniu się tel. 736 909 545Opis szczegółowy nieruchomości oraz warunków przetargu:I. Położenie nieruchomości:

lokal mieszkalny numer 1 położony w Szczecinku przy ulicy Koszalińskiej 56.

II. Informacje o nieruchomości

1. Lokal mieszkalny numer 1 stanowiący odrębną nieruchomość położony na parterze po lewej stronie od wejścia frontowego do budynku, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 44,04 m2. Numer księgi wieczystej KO1I/00047470/8.

2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 7,36 m2.

3. Wyprawy wewnętrzne: płyta gipsowo – kartonowa, malowanie farbą akrylową na kolor biały, w łazience ściany i podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi. Podłogi: w pokojach oraz w korytarzu panele podłogowe, w łazience posadzka wyłożona płytkami ceramicznymi. Stolarka drzwiowa: wewnątrz lokalu drewniana płycinowa, drzwi wejściowe do lokalu metalowe. Stolarka okienna: PCV (rok wymiany stolarki: 2007). Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną (instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 3x25A, rok wymiany instalacji: 2007) oraz wodno-kanalizacyjną (rok wymiany instalacji: 2007). Lokal wyposażony jest w instalację CO zasilaną z sieci miejskiej (ruraż miedziany, grzejniki Buderus, w łazience grzejnik drabinkowy, indywidualny radiowy licznik ciepła, instalacja CO wymieniona w 2007 roku). W aneksie kuchennym znajduje się komplet mebli kuchennych, piekarnik elektryczny, zlewozmywak, kuchnia gazowa, okap kuchenny. W skład wyposażenia lokalu mieszkalnego wchodzi również sofa, stół jadalniany, 3 krzesła, dwa stoliki kawowe, trzy szafki pokojowe.

4. Lokal wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu. Lokal znajduje się w budynku lat 20-tych XX wieku. W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych. Budynek jest położony na działce o powierzchni 605 m2. W tylnej części działki znajduje się dostępny dla mieszkańców ogród z licznymi nasadzeniami ozdobnymi, stołem z ławami. Działka jest całkowicie ogrodzona. Wjazd poprzez bramę sterowaną zdalnie pilotem. Na terenie działki znajduje się pięć miejsc parkingowych. Budynek wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu. Dla kupujących nieruchomość w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rękojmię za wady wyłącza się.

5. Nieruchomość jest bezczynszowa (brak opłat za zarzadzanie, brak opłat na fundusz remontowy). Mieszkańcy składają się po 40 zł miesięcznie na koszty sprzątania klatki schodowej, prąd na klatce, wodę w ogrodzie.

6. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

7. Oznaczenie geodezyjne działki: działka nr 170 o powierzchni 605 m², obręb Szczecinek 08. Numer księgi wieczystej gruntowej: KO1I/00039242/2.

8. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 198/1000

9. Budynek składa się z 5 lokali mieszkalnych.

10. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich, niezamieszkała, bez osób zameldowanych. Nieruchomości nie sprzedaje syndyk ani komornik.

11. Wzywa się oferentów do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin i dowolnych ekspertyz. Przyjmuje się, że oferenci akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

III. Informacje o przetargu

1. Przetarg pisemny nieograniczony

2. Oferta musi być:

2.1. sporządzona na formularzu udostępnionym przez sprzedającego (osobiście podczas oględzin albo po zapytaniu mailem).

2.2. z podpisem poświadczonym notarialnie

2.3. doręczona w zamkniętej kopercie na adres: Flowerpower.re Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Koszalińska 56/2, 78-400 Szczecinek, do dnia 2 lipca 2019r. godzina 12.00 (obowiązuje moment wpływu na powyższy adres).

3. Oferty niespełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

4. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 2 lipca 2019r. o godzinie 12.00 pod adresem: ul. Koszalińska 56/1, 78-400 Szczecinek

5. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół zawierający:

5.1. imię i nazwisko (nazwę) oferentów, zaproponowane ceny oraz datę i godzinę wpływu.

5.2. imię i nazwisko (nazwę) oferenta wygrywającego przetarg oraz cenę do zapłaty (cenę zaproponowaną przez drugiego w kolejności oferenta)

6. Cena wywoławcza (najniższa cena, którą można zaoferować): 107.000 zł

7. Wadium - brak

8. Przetarg wygrywa osoba proponująca najwyższą cenę, jednak za nieruchomość płaci kwotę niższą – kwotę zaproponowaną w drugiej w kolejności najwyższej ofercie.

9. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje najwyższą cenę, wygrywa oferent, którego oferta wpłynęła wcześniej.

10. W przypadku, gdy jeden oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wiążąca jest oferta najwyższa. Brak możliwości wycofywania ofert.

11. Termin na zawarcie umowy sprzedaży: do dnia 31 lipca 2019r.

12. Termin na zapłatę całości ceny: nie później niż do momentu podpisania aktu notarialnego. W przypadku finansowania zakupu z kredytu bankowego możliwa zapłata w terminie do 7 dni późniejszym niż dzień zawarcia aktu notarialnego – umowy sprzedaży (w takim przypadku wymagane łącznie dodatkowe oświadczenia w akcie notarialnym – szczegółowa informacja drogą mailową).

13. Miejsca zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży: dowolny notariusz wybrany przez kupującego (w przypadku notariusza spoza Szczecinka, kupujący ponosi koszt dojazdu sprzedającego w wysokości 1,00 zł netto za każdy kilometr (tam i z powrotem).

14. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłaty notarialna i sądowe, podatek PCC) ponosi Kupujący.

15. W przypadku nieprzystąpienia przez wygrywającego przetarg do umowy sprzedaży, niezaakceptowania elementów umowy sprzedaży zgodnie ze złożoną ofertą lub braku zapłaty ceny zgodnie z ofertą - w terminie do dnia 31 lipca 2019r. oferta przestaje wiązać, a wygrywający przetarg zapłaci sprzedającemu, w terminie do dnia 7 sierpnia 2019r. karę umowną w wysokości 30.000,00 zł.

16. Sprzedający ma prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

17. Nabywający do majątku wspólnego małżonków muszą złożyć oba podpisy małżonków na ofercie. Nabywający do majątku spółki handlowej muszą złożyć oświadczenie, że posiadają wszelkie zgody spółki na nabycie nieruchomości. Nabywający do majątku spółki cywilnej muszą złożyć podpisy wszystkich wspólników na ofercie oraz umowę spółki.

18. Kontakt: Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 736 909 545, lub mailowo - w celu uzyskania adresu mailowego proszę o kontakt telefoniczny lub przez formularz (portal ogłoszeniowy automatycznie wycina adresy mailowe, więc można uzyskać go jedynie w powyższy sposób)

 • cena: 83 278 zł
 • 83 278 za m2
Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

730 000 zł | 149,94 m2

 • cena: 730 000 zł
 • 4 869 za m2
 • cena: 97 318 zł
 • 97 318 za m2