Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Mieszkanie | 141 500 zł | 4 pokoje | 70,03 m2 | 7 piętro

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 141 500 zł
 • Miasto: Jastrzębie-Zdrój
 • Powierzchnia: 70,03 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 2 021 zł
 • Ulica: Wielkopolska 4
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 7
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 14 150 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34629X81101121
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-16 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 113/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 31082.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 20/17, ogłasza pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż nieruchomość będącej lokalem mieszkaniowym położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 4/38, opisanym w Księdze Wieczystej numer GL1J/00035817/4, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 141 500,00 zł.
Oferty należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg dla zachowania powyższego terminu decydująca jest data wypływu oferty do Sądu. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości oszacowania. Wadium powinno być wpłacone również najpóźniej do
dnia poprzedzającego przetarg.
Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu17.07.2019 roku, o godzinie 1100, w sali 112, budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23. Z regulaminem przetargu oraz z oszacowaniem można się zapoznać w Biurze Syndyka w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kubsza 30, tel. 32 451 44 34.

 • cena: 855 000 zł
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

104 400 zł | 1,00 m2

 • cena: 104 400 zł
 • 104 400 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

62 250 zł | Kawalerka | 36,87 m2 | 9 piętro

 • cena: 62 250 zł
 • 1 688 za m2