Wlonice, Świętokrzyskie

Obiekt | 250 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 113/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 31073.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 60/18), prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż (w drodze aukcji) objętego masą upadłości: prawa
własności zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 123, położoną w miejscowości Wlonice 16A,o powierzchni 6700 m2, oraz nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Wlonice, stanowiącej działkę nr 271, o powierzchni 500 m2, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opatowie Księga Wieczysta o numerze
KI1T/00031843/1.
Cena wywoławcza prawa własności wynosi 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest zapoznanie się z regulaminem aukcji i wpłacenie na wskazany w regulaminie numer rachunku bankowego wadium w wysokości 25.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Zainteresowani winni stawić się w dniu 19 czerwca 2019 r., o godz. 1430, w Sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ulicy Warszawskiej 44 w Kielcach, celem wzięcia udziału
w aukcji.
Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z regulaminem aukcji w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207, po uprzednim umówieniu się - tel. 41 202 02 62 lub e-mail: [email protected] oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44. Oględziny nieruchomości będących przedmiotem aukcji są możliwe po uprzednim umówieniu się.

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

109 094 zł | 2 pokoje | 51,45 m2 | 9 piętro

  • cena: 109 094 zł
  • 2 120 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

59 880 zł | 2 pokoje | 39,80 m2 | Parter

  • cena: 59 880 zł
  • 1 505 za m2
Image things

Opatów , Świętokrzyskie

144 053 zł | 3 pokoje | 76,80 m2

  • cena: 144 053 zł
  • 1 876 za m2