Nowa Kiszewa, Pomorskie

Dom | 208 000 zł | 90,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kościerzynie, ul. Dworcowa 2, 83-400 , pokój 0.04, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy , 83-431 NOWA KISZEWA 22A, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1E/00039476/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 357/4 o powierzchni 1.379 m2. Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje naziemne, jest niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 90 m2 i powierzchnia zabudowy garażu wynosi : 51 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Suma oszacowania wynosi 312 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 208 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Kościerzynie, ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gdańsk , Pomorskie

343 364 zł | 3 pokoje | 87,17 m2 | 2 piętro

  • cena: 343 364 zł
  • 3 939 za m2
Image things

Starogard Gdański , Pomorskie

140 000 zł | 2 pokoje | 35,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 140 000 zł
  • 3 922 za m2
Image things

Sobowidz , Pomorskie

40 700 zł | 1,00 m2

  • cena: 40 700 zł
  • 40 700 za m2