Białka Tatrzańska, Małopolskie

Obiekt | 1 378 000 zł | 390,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-08-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 307, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 34-405 Białka Tatrzańska, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1T/00094799/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana stanowiącej działki ewidencyjne nr 2060/18 i 2060/21 - o łącznej powierzchni 0,1155 ha. Częścią składową działki 2060/21 jest budynek mieszkalny – pensjonat „Siedlisko”- o powierzchni 390,80 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w odległości ok. 25 km na północny - wschód od Zakopanego, ok. 12 km na południe od Nowego Targu i ok. 90 km na południe od Krakowa. W odległości ok. 12 km zlokalizowane są Termy Szaflary. W odległości ok. 1 km zlokalizowana jest stacja narciarska Kotelnica Białczańska oraz Termy Bania. Działka nr 2060/21 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta i wschodnią granicą przylega do publicznej drogi asfaltowej – ul. Środkowej. Działka nr 2060/18 ma kształt wąskiego, wydłużonego prostokąta i stanowi parking dla samochodów. Teren nieruchomości płaski. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z publicznej drogi asfaltowej – ul. Środkowa. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pensjonatowa oraz usługowo - handlowa. W odległości ok. 150 m zlokalizowany jest sklep Biedronka. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Parking i droga wewnętrzna są utwardzone płytami betonowymi ażurowymi. Na nieruchomości uzbrojenie w zakresie sieci wodociągowej (ujęcie ze studni głębinowej), energetycznej i kanalizacyjnej (z odprowadzeniem ścieków do szamba). Pensjonat "Siedlisko" to parterowy budynek z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wybudowany został w latach 40 XX w., rozbudowany w latach 70-80 XX-wieku. W 2015 r. przeprowadzono prace remontowe w budynku. W budynku znajdują się: parter: apartament 1 - prywatne mieszkanie właścicieli składające się z trzech pokoi, łazienki, kuchni; apartament 2 - składający się z trzech pokoi, 2 łazienek i kuchni; jadalnia dla gości, pokój kominkowy, kotłownia, zaplecze kuchenne ze spiżarnią; poddasze: 8 pokoi dwuosobowych z łazienkami, apartament 2 pokojowy z łazienką; pokój 4 osobowy bez łazienki i łazienka na korytarzu. Budynek jest w dobrym stanie technicznym i posiada przeciętny standard wykończenia. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska Uchwała Nr XL/291/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2017 r., działki nr 2060/18 i 2060/21 położone w Białce Tatrzańskiej znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, usług i produkcji nieuciążliwej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (cała działka nr 2060/8 i zachodnia cześć działki nr 2060/21) oraz na obszarze oznaczonym symbolem KG1 – istniejące drogi publiczne klasy „G” – główne(wschodnia część działki nr 2060/21).

Suma oszacowania wynosi 2 067 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 378 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 206 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank S.A. 02 1910 1048 2116 0890 3192 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Brzesko , Małopolskie

1 812 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 812 000 zł
  • 1 812 000 za m2
Image things

Bochnia , Stare Miasto

133 558 zł | 1,00 m2

  • cena: 133 558 zł
  • 133 558 za m2
Image things

Kobyle , Małopolskie

303 905 zł | 1,00 m2

  • cena: 303 905 zł
  • 303 905 za m2