Słupca, Wielkopolskie

Mieszkanie | 88 500 zł | 38,49 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Kopernika 9/208, 62-400 Słupca, dla którego Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny oznaczony nr 208 połozony w Słupcy przy ul. Kopernika 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, trzypiętrowym. Lokal mieszalny nr 208r. położony jest na pierwszym pietrze budynku wielorodzinnego. Lokal o powierzchni 38,49m2 składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki i korytarza .

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum w Koninie 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412. (rękojmia musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym komornika w dniu poprzedzającym przetarg).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słupcy mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400 Słupca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Pleszew , Wielkopolskie

100 000 zł | 119,00 m2

  • cena: 100 000 zł
  • 840 za m2
Image things

Bolechowo , Wielkopolskie

135 000 zł | 3 256,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 41 za m2
Image things

Krajenka , Wielkopolskie

672 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 672 000 zł
  • 672 000 za m2