Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Mieszkanie | 108 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 66,40 m2

- 73 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy


Adam Szymański


Kancelaria Komornicza, Niedźwiedzia 7, Bydgoszcz, 85-103 Bydgoszcz


tel. 523213134 / fax. 523213134


http://komorniksadowy.bydgoszcz.pl/Sygnatura: Km 811/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 13:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64 A sala 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Graniczna 23/10, 85-201 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow. 66,40 m kw., znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowany jest na II (ostatnim) piętrze, składa się z kuchni, 3 pokoi, garderoby, przedpokoju i łazienki razem z WC;

z własnością lokalu nr 10 związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 6640/59016 zapisany w KW XXXX/XXXXXXXX/X


Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce ,w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. w Bydgoszczy 29 10501139 1000 0092 2600 2484 , na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W Kancelarii Komornika ul. Niedźwiedzia 7/3 Bydgoszcz we wtorek 08:00-16:00, poniedziałek, środa- piątek godz. 7:30-15:30 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:
Data oględzin Godziny oględzin
29.07.2019 11:00 - 12:00Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Adam SzymańskiHistoryczne ceny

Image things

Bydgoszcz, Fordon

212 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,66 m2 | 4 piętro

  • cena: 212 000 zł
  • 4 269 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 300 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 1 300 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

22 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2