Poznań, Grunwald

20 025 zł | Garaż | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 20 025 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 20 025 zł
 • Ulica: Krauthofera 18
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 2 670 zł
 • Numer oferty: 345681X809584905
 • Termin wpłaty wadium: 09-05-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2024 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, sala 104, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Krauthofera 18, 60-203 M. Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 26 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO SA I Odział w Poznaniu 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny

Image things

Poznań, Stare Miasto

225 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,40 m2 | 3 piętro

 • cena: 225 600 zł
 • 4 661 za m2
Image things

Poznań, Jeżyce

500 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 63,40 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 7 886 za m2
Image things

Poznań, Nowe Miasto

299 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,40 m2

 • cena: 299 000 zł
 • 6 178 za m2