Strzałkowo, Wielkopolskie

Dom | 318 667 zł | 196,52 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupcy


Witold Guziński


Kancelaria Komornicza, Zagłoby 1, Słupca, 62-400 słupca


tel. 63 274 31 57 / fax. 63 274 31 58


Sygnatura: Km 219/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Powidzka 35, 62-420 Strzałkowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00031869/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona jest w Strzałkowie, ul. Powidzka 35, obręb Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie, działka gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 756/8 o powierzchni 0,1174 ha. Działka w całości ogrodzona w większości zagospodarowana (liczne nasadzenia ozdobne, trawnik). Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona ok. 1 km od ścisłego centrum Strzałkowa. Przyłącze energii elektrycznej, wodociągowe z sieci miejskiej, przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Nieruchomość gruntowa zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej (budynek z poddaszem użytkowym mieszkalnym) wraz z garażem dwustanowiskowym. Powierzchnia użytkowa (wg projektu) : 196,52 m2, w tym parter z garażem i kotłownią 127,32 m2, poddasze 69,2 m2.


Suma oszacowania wynosi 478 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 318 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum w Koninie 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412. (rękojmia musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym komornika w dniu poprzedzającym przetarg).


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słupcy mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400 Słupca.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Witold GuzińskiImage things

Wągrowiec , Wielkopolskie

277 079 zł | 179,71 m2

  • cena: 277 079 zł
  • 1 542 za m2
Image things

Piła , Wielkopolskie

2 625 520 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 625 520 zł
  • 2 625 520 za m2
Image things

Poznań , Jeżyce

315 975 zł | 3 pokoje | 85,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 315 975 zł
  • 3 709 za m2