Chlebów, Wielkopolskie

Dom | 146 267 zł | 168,19 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Turku


Damian Andzrejewski


Kancelaria Komornicza, ul. Gorzelniana 1, Turek, 62-700 Turek


tel. 63 214 12 41 / fax. 63 278 43 64


Sygnatura: Km 604/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andzrejewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, pokój 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Chlebów, 62-700 Turek, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00001194/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczonej numerem działki 60 o powierzchni 1,14 ha, położona jest w miejscowości Chlebów 4, gmina Turek
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Chlebów , przy drodze publicznej o nawierzchni
W skład zabudowań wchodzi :
budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 168,19 metry kwadratowe w zabudowie wolnostojącej z przybudówką od strony podwórza , piętrowy bez podpiwniczenia ze strychem. Układ funkcjonalny : parter- wiatrołap, schowano, korytarz, łazienka z WC, kuchnia, pokójx2, klatka schodowa, piętro- klatka schodowa, przedpokój, pokój x3 , kuchnia , łazienka z WC
budynek gospodarczo -garażowy o powierzchni użytkowej 113,84 metry kwadratowe
budynek garażowy o powierzchni 56,83metry kwadratowe.
Ogrodzenie od frontu stanowi płot ze sztachet drewnianych na słupkach murowanych z cegły oraz elementów żelbetonowych prefabrykowanych , z pozostałych stron z siatki drucianej w ramkach z kątownika na podmurówce betonowej oraz elementów żelbetonowych , bramy i furtka konstrukcji stalowej, opierzone deskami drewnianymi. W obrębie siedliska występują nasadzenia drzew i krzewów dziko rosnących oraz ozdobnych .
Nieruchomość posiada przyłącze energii elektrycznej, oświetleniowej i siły, wody bieżącej z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjne przyłącze do zbiornika bezodpływowego,
Siedlisko gospodarcze usytuowane jest na części działki od strony publicznej i zajmuje powierzchnię około 0,28 ha. Pozostała część działki o powierzchni 0,86 ha stanowi grunty rolne z niewielką enklawą od strony północno-zachodniej samosiewu olchy czarnej.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r (Dz.U.2016.2052 tekst jedn.) oraz ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. 2016,  poz.585)
Nieruchomość obciążona służebnością osobistą na rzecz Heleny Sęk.


Suma oszacowania wynosi 219 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 266,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Turku mieszczącym się pod adresem: ul. Legionów Polskich 4, Turek, 62-700 Turek.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Damian AndzrejewskiImage things

Wilkowice , Wielkopolskie

180 300 zł | 165,75 m2

  • cena: 180 300 zł
  • 1 088 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto

104 065 zł | Kawalerka | 30,10 m2 | 8 piętro

  • cena: 104 065 zł
  • 3 457 za m2
Image things

Skoki , Wielkopolskie

267 168 zł | 272,07 m2

  • cena: 267 168 zł
  • 982 za m2