Żdżar, Mazowieckie

Obiekt | 134 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 134 250 zł
 • Miasto: Żdżar
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 134 250 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 13 425 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34556X80930155
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-10 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 112/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 30795.

Syndyk masy upadłości w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2, położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwomazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg WieczystychSądu Rejonowego w Siedlcach.
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2 , położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Siedlcach.
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w akatch sprawy pod
sygn. XIX GUp 610/19, Gmach sądu (czytelnia akt - parter).
3. Cena wywoławcza 134.250,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwieście piećdziesiąt złotych).
4. Pisemne oferty należy składać do dnia 10 lipca 2019 roku
na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 610/19.
5. Wymagane wadium w wysokości 13.425,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 10 lipca 2019 roku.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa,
dnia 12 lipca 2019 roku, o godz. 0945, w sali nr 119.
7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: [email protected]

Image things

Piaseczno , Mazowieckie

288 612 zł | Kawalerka | 65,00 m2 | Parter

 • cena: 288 612 zł
 • 4 440 za m2
Image things

Sierpc , Mazowieckie

98 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 98 000 zł
 • 98 000 za m2
Image things

Gostynin , Mazowieckie

71 733 zł | 61,73 m2

 • cena: 71 733 zł
 • 1 162 za m2