Knurów, Śląskie

Obiekt | 963 950 zł | 247,75 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 963 950 zł
 • Miasto: Knurów
 • Powierzchnia: 247,75 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 3 891 zł
 • Ulica: Krótka
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 1 483 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34554X80925471
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-07 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE
O TRZECIEJ LICYTACJI
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach na podstawie art. 110w. § 1 i 3 w związku z art. 111j. § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz.1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 8 sierpnia 2019 r. o godz. 12ºº w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2, pokój 205
odbędzie się trzecia licytacja: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności składnika budowlanego.
Nieruchomość położona jest w Knurowie, obręb Krywałd, ul. Krótka, Zwycięstwa. Składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 1507/139, 1509/140, 1354/142, 433/15, 1511/141 o łącznej powierzchni 30.170,00 m2 oraz budynków o funkcji sportowej i gospodarczej o łącznej powierzchni użytkowej 247,75 m2,. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr GL1G/00046183/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
Przeznaczenie gospodarcze: usługi sportu i rekreacji, usługi publiczne i nieuciążliwe, zaplecze bytowe, kulturalno – oświatowe oraz rekreacyjne, rejon lokalizacji uzbrojony, zieleń towarzysząca usługom. Suma oszacowania wynosi: 1.483. 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 65% wartości oszacowania, tj. 963.950,00 zł

Do kwoty wylicytowanej należy doliczyć 23% podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.).
Przystępujący do licytacji ma obowiązek złożyć wadium w wysokości jednej dziesiątej części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 148.300,00 zł w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach w dniu 8.08.2019r. do godziny 10.00. Wadium można także wpłacić na rachunek depozytowy tut. organu - NBP o/Katowice nr
46 1010 1212 3185 2513 9120 0000. Wpłacone wadium musi znajdować się na rachunku organu egzekucyjnego w dniu licytacji, tj. wpłata winna być odnotowana na rachunku bankowym tut. organu w dniu 7.08.2019r.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 33 99 818 Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Image things

Mikołów , Centrum

160 020 zł | 3 pokoje | 62,90 m2 | 3 piętro

 • cena: 160 020 zł
 • 2 544 za m2
Image things

Zbrosławice , Śląskie

301 950 zł | 1,00 m2

 • cena: 301 950 zł
 • 301 950 za m2
Image things

Cisiec , Śląskie

174 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 174 750 zł
 • 174 750 za m2