Lubawa, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 20 000 zł | 34,38 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Dworcowej

Nieruchomość stanowi działkę gruntu na której znajduje się budynek gospodarczy o łącznej powierzchni użytkowej 34,38 m2 . Budynek w zabudowie zwartej, niepodpiwniczony, parterowy, kryty stropodachem.Mieszczą się w nim dwa pomieszczenia gospodarcze. Budynek wymagający częściowego remontu

Wyżej wymieniona nieruchomość nie posiada obciążeń i jest wolna od zobowiązań.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Lubawa ul. Rzepnikowskiego 9A, sala nr 3, I piętro.
3. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i zostanie ustalona z uczestnikami przetargu.
4. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na konto Urzędu Miasta Lubawa - Bank Spółdzielczy Lubawa Nr 89 8832 0001 1001 0000 0332 0004. Wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Miasta najpóźniej do dnia 16 lipca 2019 roku.

Image things

Lubawa , Warmińsko-Mazurskie

1 244 000 zł | 11 489,69 m2

  • cena: 1 244 000 zł
  • 108 za m2