Grodków, Opolskie

Obiekt | 156 900 zł | 132,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 156 900 zł
 • Miasto: Grodków
 • Powierzchnia: 132,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 189 zł
 • Ulica: Sienkiewicza 11
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 31 300 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34545X80904393
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-16 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
sprzedaży nieruchomości
Zbywana nieruchomość składa się z działki Nr 341/1 o pow. 0,0094 ha oraz budynku mieszkalnoużytkowego o pow. użytkowej Pu= 132,00 m2
położonej w Grodkowie, przy ul. Sienkiewicza Nr 11
przy drodze o nawierzchni urządzonej, w pobliżu rynku miejskiego. Budynek mieszkalno-użytkowy w zabudowie zwartej, częściowo podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem dwuspadowym krytym dachówką. Budynek jednopiętrowy z poddaszem.
Na parterze budynku wydzielone były dwa lokale użytkowe. Na I piętrze znajduje się lokal mieszkalny. Poddasze nieużytkowe.
Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej KW Nr OP1N/00038754/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości:
156 900,00 zł /słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset i 00/100/.Warunek uczestnictwa w przetargu:
1) wpłacenie wadium. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne jak i osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2278)), które wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości: 31 300,00 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy trzysta i 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Grodkowie: PKO BP Oddział Grodków Nr: 51 1020 3668 0000 5102 0015 7792

Image things

Grodków , Opolskie

148 000 zł | 132,00 m2

 • cena: 148 000 zł
 • 1 121 za m2
Image things

Grodków , Opolskie

105 750 zł | 3 pokoje | 65,02 m2 | 2 piętro

 • cena: 105 750 zł
 • 1 626 za m2