Szymiszów , Opolskie

Obiekt | 298 100 zł | 358,72 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 298 100 zł
 • Miasto: Szymiszów
 • Powierzchnia: 358,72 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 831 zł
 • Ulica: Mała 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 29 810 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34544X80902051
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-25 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Szymiszowie przy
ul. Małej 2-10 wraz z działką nr 529/1 km. 3 obręb oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 529/2 km. 3 obręb Szymiszów stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 298.100,00 zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Krakowskiej 18.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w kasie lub na rachunek bankowy Spółdzielni w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do godz. 930 w dniu
25.06.2019 r. oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, warunkami i zasadami przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 24102037140000420200078170

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy.

Osoba wygrywająca przetarg, zobowiązana jest do dokonania zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty oraz innych opłat poniesionych przez Spółdzielnię do przygotowania przetargu w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przetargu przez Zarząd.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym
w Szymiszowie przy ul. Małej 2-10 wraz z działką nr 529/1 oraz działka nr 529/2, km. 3 obręb Szymiszów posiadają urządzoną księgę wieczystą KW OP1S/00000051705/2 bez obciążeń
i ograniczeń, prowadzoną przez V Wydział Sądu Rejowego w Strzelcach Opolskich.

Powierzchnia działki nr 529/1 według ewidencji gruntów 0,1760 ha , powierzchnia użytkowa budynku wielorodzinnego 358,72 m2 z przeznaczeniem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Powierzchnia działki nr 529/2 według ewidencji gruntów 0,6083 ha z przeznaczeniem zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym, składającym się z 8 lokali wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej
z kamienia, strop drewniany, więźba drewniana, dach kryty blachą, ogrzewanie węglowe, wyposażony w instalacje wodną i elektryczną.

Kontakt w celu okazania przedmiotowych nieruchomości: 77-462-44-45; 77-462-44-37.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ten wpis został opublikowany w Przetargi inne, Strona główna dnia 11 czerwca 2019, .

Image things

Brzeg , Opolskie

52 500 zł | 29,05 m2

 • cena: 52 500 zł
 • 1 807 za m2
Image things

Dobrodzień , Opolskie

87 000 zł | 55,04 m2

 • cena: 87 000 zł
 • 1 581 za m2
Image things

Prężyna , Opolskie

15 000 zł | 30,70 m2

 • cena: 15 000 zł
 • 489 za m2