Jeziorany, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 52 000 zł | 2 pokoje | 51,80 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 52 000 zł
 • Miasto: Jeziorany
 • Powierzchnia: 51,80 m2
 • Województwo: Warmińsko-Mazurskie
 • Cena za m2: 1 004 zł
 • Ulica: 1 Maja 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34540X80892683
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-08 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/387/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2019 r. o godz. 12:00 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Dyrekcyjna 2-4 w Gdańsku, w Sali nr 226.
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w Jezioranach ul. 1-go Maja 4, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. użytkowej 51,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. dwóch piwnic o pow. 4,00 m2 i 3,50 m2 wraz z udziałem wynoszącym 0,082 w częściach wspólnych budynku i urządzeń infrastruktury oraz w prawie własności gruntu działki nr 376/3 o pow. 389 m2 położonej w obrębie 0001 M. Jeziorany.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW zbywanej nieruchomości zawiera Informacja przetargowa, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu.
Lokal nie został dotychczas prawnie wyodrębniony, tzn. nie ustanowiono jego odrębnej własności, a tym samym nie założono dla niego oddzielnej księgi wieczystej. Wyodrębnienie lokalu nastąpi przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Cena wywoławcza: 52.000,00 zł netto
Wadium:· 5.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 5.200,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/387/2019”. Za datę uiszczenia wadiumprzyjmuje s ię dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 08.07.2019. r

 • cena: 90 467 zł
 • 90 467 za m2
 • cena: 93 000 zł
 • 2 220 za m2