Konin Żagański , Lubuskie

Mieszkanie | 45 000 zł | 2 pokoje | 49,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 45 000 zł
 • Miasto: Konin Żagański
 • Powierzchnia: 49,10 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 916 zł
 • Ulica: 127
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34531X80871605
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-10 - Co to znaczy?

Opis

przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/390/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, pok. nr 350.
Przedmiot przetargu:
Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 49,10 m², położonego w miejscowości Konin Żagański nr 127 (gmina Iłowa, powiat żagański, woj. lubuskie), na który składają się dwa pokoje i kuchnia. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 7,15 m² oraz udział wynoszący 5.625/31.873 części w prawie do działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 103 o powierzchni 0,2039 ha, obręb 0006 Konin Żagański oraz w prawie własności części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III księgi wieczystej sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1G/00045417/1. W związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540) prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu. Notarialna umowa sprzedaży zostanie zawarta po wydaniu przez właściwy organ zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie lub ujawnieniu w księdze wieczystej prawa własności i wpisaniu w dziale III roszczenia o opłatę.
Cena wywoławcza: 45.000,00 zł netto
Wadium: 4.500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 4.500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/390/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 10.07.2019 r.;

Image things

Kotowice , Lubuskie

136 358 zł | 1,00 m2

 • cena: 136 358 zł
 • 136 358 za m2
Image things

Lubiatów , Lubuskie

104 733 zł | 1,00 m2

 • cena: 104 733 zł
 • 104 733 za m2
Image things

Wawrów , Lubuskie

102 375 zł | 2 pokoje | 53,93 m2 | 1 piętro

 • cena: 102 375 zł
 • 1 898 za m2