Poznań, Stare Miasto

Lokal użytkowy | 49 000 zł | 14,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 49 000 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 14,40 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 3 403 zł
 • Ulica: Os. Jana Iii Sobieskiego 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 900 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 34530X80869263
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-10 - Co to znaczy?

Opis

przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/391/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, pok. nr 350.
Przedmiot przetargu:
Nieruchomość lokalowa położona w Poznaniu przy ul. Osiedle Jana III Sobieskiego 2 (woj. wielkopolskie, pow. M. Poznań, gm. M. Poznań), na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego nr 2A, o powierzchni użytkowej 14,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 144/130979 części w prawie do działek oznaczonych ewidencyjnie numerami 49/14 i 46/3 AM-20 o łącznej powierzchni 0,2205 ha, obręb Nr 0053, PIĄTKOWO, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III księgi wieczystej sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00180262/3. W związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716 i 2540) prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu. Notarialna umowa sprzedaży zostanie zawarta po wydaniu przez właściwy organ zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie lub ujawnieniu w księdze wieczystej prawa własności i wpisaniu w dziale III roszczenia o opłatę.
Cena wywoławcza: 49 000,00 zł netto
Wadium: 4 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 4.900,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/391/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 10.07.2019 r

Image things

Poznań , Stare Miasto

19 950 zł | 16,55 m2

 • cena: 19 950 zł
 • 1 205 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto

281 229 zł | 4 pokoje | 71,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 281 229 zł
 • 3 944 za m2
Image things

Poznań , Stare Miasto

200 100 zł | 3 pokoje | 60,70 m2

 • cena: 200 100 zł
 • 3 297 za m2