Brzesko, Małopolskie

Obiekt | 350 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 350 000 zł
 • Miasto: Brzesko
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 350 000 zł
 • Ulica: Wesoła 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 35 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34527X80862237
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-01 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Brzeska
podaje do publicznej wiadomości
Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Brzesko własności Gminy Brzesko.
I przetarg odbył się 09 lipca 2018 r.
II przetarg odbył się 22 lutego 2019 r.
Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 2464/6
o powierzchni 0,3028 ha położona w obrębie Brzesko objęta księgą wieczystą
Nr TR1B/00024609/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
Położona jest przy ulicy Wesołej 3 w Brzesku, w bliskim sąsiedztwie Browaru Okocim,
Restauracji "Pawilon", Szkoły Katolickiej, oraz Przedszkola.
Cena wywoławcza - 350.000,00 złotych
Wysokość wadium - 35.000,00 złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 - Sala obrad
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 pokój nr 116, lub telefonicznie pod numerem
(14-68-65-127).
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.brzesko.pl. menu: nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

Image things

Brzesko , Małopolskie

1 812 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 812 000 zł
 • 1 812 000 za m2
Image things

Brzesko , Małopolskie

300 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 300 000 zł
 • 300 000 za m2