Trzcianka, Wielkopolskie

Lokal użytkowy | 466 200 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 466 200 zł
 • Miasto: Trzcianka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 466 200 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 46 620 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 34526X80859895
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-11 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości Henryka Wielgosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą
w Trzciance sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokale użytkowe wraz z gruntem. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży znajdują się na stronie: www.awalkowiak.pl .
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Syndyk Artur Walkowiak, ul Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, z dopiskiem OFERTA ZAKUPU- TRZCIANKA - Lokale Niemieszkalne, syg. akt XI GUp 223/17, w terminie
do 11.07.2019 r. godz 16, w kwocie nie niższej niż oszacowana, ustalona w operacie szacunkowym, tj. 476.200,00 zł (czterysta siedemdziesiąt szczęść tysięcy dwieście złotych).
Do dnia 11.07 należy wpłacić również wadium w wysokości 10% sumy oszacowania tj. 46.620,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych)
na rachunek nr: 48 1020 4027 0000 1102 1434 3877 PKO BANK POLSKI, w tytule wpisując WADIUM TRZCIANKA - Lokale Niemieszkalne, syg. akt XI GUp 223/17. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy.
Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Image things

Trzcianka , Wielkopolskie

123 750 zł | 105,40 m2

 • cena: 123 750 zł
 • 1 174 za m2