Jezuicka Struga, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 78 000 zł | 60,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy
nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych w Strudze Jezuickiej
oferuje w sprzedaży z wolnej ręki prawa własności
nieruchomości lokalowej - samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałami w części wspólnej budynku i gruntu znajdującego się w budynku nr 12 położonego w miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie (lokal o pow. użytkowej 60,10 m2), dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę oznaczoną nr KW BY1I/00046191/3, za cenę wywołania wynoszącą 78.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
Oferenci zainteresowani zakupem w/w przedmiotu sprzedaży zobowiązani są w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia złożyć pisemną ofertę na adres: ul. Fordońska 199, ( 85-739) Bydgoszcz.
Szczegółowych informacji oraz regulamin sprzedaży można uzyskać pod:
nr tel. (508 100 297).
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od oferty.

Image things

Pakość , Kujawsko-Pomorskie

58 200 zł | Kawalerka | 44,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 58 200 zł
  • 1 302 za m2
Image things

Mogilno , Kujawsko-Pomorskie

489 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 489 000 zł
  • 489 000 za m2
Image things

Chełmża , Kujawsko-Pomorskie

101 000 zł | 28,82 m2

  • cena: 101 000 zł
  • 3 505 za m2