Nowe Gizewo, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 296 933 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Krystyna Karasińska (tel. 89 624 26 84 www.komornikszczytno.com.pl) ogłasza, że: dnia 2.07.2019 r. o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie, mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8, w sali nr V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Nowym Gizewie, gm. Szczytno (kod pocz. 12-100), dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/00032971/6 składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr geod. 129/27 i niezabudowanej działki gruntu nr geod. 129/31 o łącznej powierzchni 0,2195 ha.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 445 400,00 zł, w tym:
- działki zabudowanej budunkiem mieszkalnym nr geod. 129/27 - 373.500,00 zł,
- działki niezabudowanej nr geod. 129/31 - 71.900,00 zł
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi dla całej nieruchomości - 296 933,33 zł, w tym:
- dla zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 129/27 - 249.000,00 zł
- działki nr 129/31 - 47.933,33 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 540,00 zł, w tym:
- działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr geod. 129/27 - 37.350,00 zł
- działki niezabudowanej nr geod. 129/31 - 7.190,00 zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 23 1020 3639 0000 8402 0005 0419 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  • cena: 60 200 zł
  • 60 200 za m2
  • cena: 82 785 zł
  • 82 785 za m2
Image things

Zgon , Warmińsko-Mazurskie

210 450 zł | 65,20 m2

  • cena: 210 450 zł
  • 3 228 za m2