Łętowo, Zachodniopomorskie

Obiekt | 446 600 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza dokonać sprzedaży:
1. Zabudowanej budynkiem dawnej szkoły podstawowej nieruchomości stanowiącej własność o numerze ewidencji geodezyjnej 63 o pow. 0,42 ha, objętej księgą wieczystą PL1P/00080570/5, na której jest on usytuowany, w miejscowości Łętowo, gm. Bodzanów.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, który z dniem 31.12.2002 r. stracił ważność, stanowiła tereny usług oświaty.
Cena wywoławcza za nieruchomość 446 600,00 zł (netto).
Termin na złożenie wniosku dotyczącego prawa pierwokupu nieruchomości upływa 3.07.2019 r.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można w Urzędzie Gminy Bodzanów, pok. 8, tel. (24) 260-70-06 wew. 130

Image things

Łętowo , Mazowieckie

446 600 zł | 1,00 m2

  • cena: 446 600 zł
  • 446 600 za m2