Radom, Prędocinek

Mieszkanie | 73 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,64 m2 | 4 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 73 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 28,64 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 2 549 zł
 • Ulica: Lipska 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34512X80827107
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-26 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”USTRONIE” w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności

lokalu mieszkalnego – Lipska 3 m. 59 – IV piętro, 1 pokój z kuchnią, o pow. użytkowej 28,64 m², cena wywoławcza – 73.000 zł – wadium 10.000 złWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 14oo dnia 26.06.2019 roku na konto Spółdzielni:


ING Bank Śląski SA nr konta 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad w dniu 27.06.2019r.

– na mieszkanie ul. Lipska 3 m. 59 o godz. 1030

Mieszkania można obejrzeć w dniu 19.06.2019r. w godz. 1000– 1100.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym (stanowisko Nr 1) w terminie do godziny 14oo dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem konta, na które ma być dokonany zwrot wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów,

– pisemne oświadczenie o akceptacji przewidzianej w regulaminie kary umownej,

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 38 z dnia 18.06.2018r.

Osoba, która wygrała przetarg winna w terminie 30 dni od dnia, w którym rozstrzygnięto przetarg, wpłacić wylicytowaną cenę. Po spełnieniu warunków statutowych z nabywcą w terminie 14 dni zostanie spisana notarialna umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Osoba, która wygrała przetarg winna odebrać klucze w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji bez podawania przyczyn na każdym etapie w przypadkach określonych w art. 2: ust. 4 oraz art. 161 ust.1; ust.2 usm, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.

Zwrot wadium nastąpi na konto bankowe w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia licytacji.

Historyczne ceny

Image things

Radom, Krychnowice

218 100 zł | Dom | 137,00 m2

 • cena: 218 100 zł
 • 1 592 za m2
Image things

Radom, mazowieckie

8 591 121 zł | 1,00 m2

 • cena: 8 591 121 zł
 • 8 591 121 za m2
Image things

Radom, Zamłynie

381 000 zł | Dom | 244,26 m2

 • cena: 381 000 zł
 • 1 560 za m2