Radom, Ustronie

Mieszkanie | 136 000 zł | 3 pokoje | 52,00 m2 | 3 piętro

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 136 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 52,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 2 615 zł
 • Ulica: Osiedlowa 40
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34511X80824765
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-26 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego - Osiedlowa 40 m. 18 - III piętro, 3 pokoje z kuchnią, o pow. użytkowej 52,00 m?, cena wywoławcza - 136.000 zł - wadium 10.000 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 14.00 dnia 26.06.2019 roku na konto Spółdzielni:
ING Bank Śląski SA nr konta 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad w dniu 27.06.2019r.
- na mieszkanie ul. Osiedlowa 40 m. 18 o godz. 10.00

Mieszkania można obejrzeć w dniu 19.06.2019r. w godz. 10.00- 11.00.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym (stanowisko Nr 1) w terminie do godziny 14.00 dnia poprzedzającego termin przetargu:
- dowód wpłaty wadium,
- pisemne oświadczenie ze wskazaniem konta, na które ma być dokonany zwrot wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów,
- pisemne oświadczenie o akceptacji przewidzianej w regulaminie kary umownej,
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą - uchwała nr 38 z dnia 18.06.2018r.
Osoba, która wygrała przetarg winna w terminie 30 dni od dnia, w którym rozstrzygnięto przetarg, wpłacić wylicytowaną cenę. Po spełnieniu warunków statutowych z nabywcą w terminie 14 dni zostanie spisana notarialna umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Osoba, która wygrała przetarg winna odebrać klucze w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego - licytacji bez podawania przyczyn na każdym etapie w przypadkach określonych w art. 2: ust. 4 oraz art. 161 ust.1; ust.2 usm, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.
Zwrot wadium nastąpi na konto bankowe w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia licytacji. Zarząd SM "USTRONIE"

Image things

Radom , Ustronie

111 000 zł | 2 pokoje | 41,10 m2 | 1 piętro

 • cena: 111 000 zł
 • 2 701 za m2
Image things

Radom , Planty

84 750 zł | 2 pokoje | 37,30 m2 | Parter

 • cena: 84 750 zł
 • 2 272 za m2
Image things

Radom , Planty

451 350 zł | 1,00 m2

 • cena: 451 350 zł
 • 451 350 za m2