Kluczbork, Opolskie

Mieszkanie | 158 115 zł | 62,64 m2

- 12 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 158 115 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 62,64 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 2 524 zł
 • Ulica: Moniuszki 4a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 15 812 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34508X80817739
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-09 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości spółki w upadłości z siedzibą w Kluczborku
ogłasza przetarg nieograniczony
na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonych w Kluczborku

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/6, o powierzchni 62,648 m2(KW nr OP1U/00079689/7)oraz udziału 11191/100000 w nieruchomości wspólnej (KW nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławczawynosi 158 115,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia9 lipca 2019 r. do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 516 564 553 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]

Image things

Głubczyce , Opolskie

88 800 zł | 3 pokoje | 50,00 m2

 • cena: 88 800 zł
 • 1 776 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

79 000 zł | 2 pokoje | 47,76 m2 | 1 piętro

 • cena: 79 000 zł
 • 1 654 za m2
Image things

Roszkowice , Opolskie

27 000 zł | 2 pokoje | 53,78 m2 | 1 piętro

 • cena: 27 000 zł
 • 502 za m2