Kluczbork, Opolskie

Mieszkanie | 111 543 zł | 63,24 m2

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 111 543 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 63,24 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 764 zł
 • Ulica: Moniuszki 4a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 11 154 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34507X80815397
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-09 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości spółki w upadłości z siedzibą w Kluczborku
ogłasza przetarg nieograniczony
na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonych w Kluczborku

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/5, o powierzchni 63,246 m2(KW nr OP1U/00079688/0)oraz udziału 11298/100000 w nieruchomości wspólnej (KW o nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławcza wynosi 111 543,00 zł netto;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia9 lipca 2019 r. do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 516 564 553 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]

Image things

Brzeg , Opolskie

88 275 zł | 3 pokoje | 72,55 m2 | 2 piętro

 • cena: 88 275 zł
 • 1 217 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

45 000 zł | 17,40 m2

 • cena: 45 000 zł
 • 2 586 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

64 000 zł | 3 pokoje | 52,10 m2 | 4 piętro

 • cena: 64 000 zł
 • 1 228 za m2