Kluczbork, Opolskie

Mieszkanie | 112 092 zł | 63,08 m2

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 112 092 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 63,08 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 777 zł
 • Ulica: Moniuszki 4a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 11 209 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34504X80808371
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-09 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości spółki w upadłości z siedzibą w Kluczborku
ogłasza przetarg nieograniczony
na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonych w Kluczborku

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/2, o powierzchni 63,085 m2 (KW nr OP1U/00079685/9) oraz udziału 11269/100000 w nieruchomości wspólnej (KW o nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławcza wynosi 112 092,00 zł netto;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia9 lipca 2019 r. do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 516 564 553 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

44 175 zł | Kawalerka | 35,89 m2 | 2 piętro

 • cena: 44 175 zł
 • 1 231 za m2
Image things

Opole , Opolskie

284 269 zł | 1,00 m2

 • cena: 284 269 zł
 • 284 269 za m2
Image things

Strzelce Opolskie , Opolskie

1 200 000 zł | 533,00 m2

 • cena: 1 200 000 zł
 • 2 251 za m2