Szczecin, Zachodniopomorskie

Obiekt | 1 668 450 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Maciej Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Modra 29, 71-220 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00057205/3.
Opis nieruchomości:
Działki nr 22/19 oraz nr 22/27 posiadają kształt nieregularny, przypominający wydłużony prostokąt z jednym bokiem przylegającym do drogi dojazdowej. Powierzchnia działkinr 22/19 : 538 m.kw. . Powierzchnia działki nr 22/27: 1518 m.kw. Łaczna powierzchnia działek 2056 m.kw. Na przedmiotowych działkach znajdują się trzy budynki w zabudowie bliźniaczej, urządzenia infrastruktury technicznej oraz fundamenty niezabudowanego segmentu bliźniaka budynku C. Zaprojektowano i wykonano budynek oznaczony w projekcie zagospodarowania terenu B, tj. dwa budynki jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej ( 4 mieszkania) oraz oznaczony jako C w zabudowanie bliźniaczej. Zagospodarowanie nieruchomości obecnie słabe. Działki ogrodzone są płotem z siatki stalowej. Nieruchomość uzbrojona w instalację wodną, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową. Lokal B1 posiada powierzchnię 70,52 m2, położony jest na parterze -stan deweloperski. W skład lokalu wchodzą : komunikacja, 3 pokoje garderoba, wiatrołap, łazienka, kuchnia. Lokal B2 posiada powierzchnię 115, 12 m2 położony jest na I pietrze i użytkowym poddaszu -stan wykończony. W skład lokalu wchodzą : wiatrołap, 5 pokoi ( w tym 1 na poddaszu użytkowym), 2 komunikacje, garderoba, 2 łazienki , kuchnia na pierwszym piętrze. Lokal B posiada powierzchnię 70,52 m2 położony jest na parterze- stan deweloperski. W skład lokalu wchodzą : komunikacja, 3 pokoje, garderoba, łazienka, kuchnia, bez wykonanych podłóg. Lokal B4 posiada powierzchnię 115,20 m2 położony jest na I piętrze i użytkowym poddaszu -stan surowy. W skład lokalu wchodzą wiatrołap, 5 pokoi (w tym 1 na poddaszu użytkowym), 2 komunikacje, garderoba, 2 łazienki , kuchnia na pierwszym piętrze. Lokal C1 posiada powierzchnię 70,83 m2 położony na parterze- stan wykończony, przeciętny. W skład lokalu wchodzą :2 komunikacje, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Lokal C2 posiada powierzchnię 117,96 m2 położony jest na I pietrze i użytkowym poddaszu -stan wykończony -przeciętny. W skład lokalu wchodzą : wiatrołap, kuchnia, 6 pokoi, 2 łazienki ( na pierwszym piętrze, na użytkowym poddaszu), komunikacja. . W lokalu dokonano doraźnych przeróbek w celu przystosowania do wynajmu. W budynku C znajduje się garaż o powierzchni 16,37 m2. Brama wjazdowa stalowa uchylna, posadzka betonowa, ściany tynk z widocznymi powierzchniowymi zawilgoceniami i zagrzybieniami. Stan zadowalający. Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów w lokalach mieszkalnych w budynku B położonych na parterze daje podstawę określenia standardu i wykończenia i jakość użytych materiałów jako deweloperskiego, natomiast stanu technicznego budynku jako przeciętnego. Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów w lokalach mieszkalnych w budynku B położonych na I puietrze i poddaszu użtkjowym daje podstawę określenia standardu i wykończenia i jakość użytych materiałów jako wysokiego, natomiast stanu technicznego budynku jako przeciętnego. Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów w lokalach mieszkalnych w budynku C położonych na parterze daje podstawę określenia standardu i wykończenia i jakość użytych materiałów jako średniego, natomiast stanu technicznego budynku jako przeciętnego/ Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów w lokalach mieszkalnych w budynku C położonych na I piętrze i poddaszu użytkowym daje podstawę określenia standardu i wykończenia i jakość użytych materiałów jako podstawowy, natomiast stanu technicznego budynku jako przeciętnego.

Suma oszacowania wynosi 2 224 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 668 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 222 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 98144013870000000008520607.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

210 000 zł | 4 pokoje | 121,87 m2

  • cena: 210 000 zł
  • 1 723 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

125 000 zł | Kawalerka | 28,70 m2 | 12 piętro

  • cena: 125 000 zł
  • 4 355 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

145 950 zł | 2 pokoje | 53,27 m2

  • cena: 145 950 zł
  • 2 740 za m2