Choczewo, Pomorskie

Dom | 306 300 zł | 109,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2019 o godz. 12:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Słajkowo 10 , 84-210 Choczewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00016378/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Słajkowie 10 – gminie Choczewo, obrębie Łętowo. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 14300 m2 zabudowana częściowo podpiwniczonym, piętrowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 109,20 m2, garażem wolnostojącym o powierzchni 12,0 m2 oraz budynkiem stodoły z oborą o powierzchni 288,6 m2. Działka ma dość regularny kształt – zbliżony do litery „L”. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie. Teren poza zabudową jest zagospodarowany pod sad z drzewkami owocowymi i zieleń przydomową z drzewkami, krzewami ozdobnymi iglastymi (część przy budynku mieszkalnym) oraz obecnie pod łąkę (teren za budynkami gospodarczymi nie jest aktualnie uprawiany rolniczo od ok. 2 lat). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową stanowiącą własność Gminy Choczewo. W budynku mieszkalnym na parterze zlokalizowane są dwa pokoje, kuchnia, łazienka, weranda i holl ze schodami. Na piętrze znajdują się kolejne dwa pokoje, pokój połączony z kuchnią, łazienka i holl. Na poziomie podpiwniczenia znajduje się korytarz i kotłownia. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej (brak danych o dacie budowy budynku lecz nie jest to budynek wybudowany w ostatnich 15-tu latach). Ściany murowane z cegły i pustaków. Ściany od zewnętrz zostały ocieplone styropianem. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Po zakupie nieruchomości w 2007 r. w budynku został przeprowadzony remont. W pokojach i kuchni podłogi wyłożone panelami (według informacji uzyskanych podczas oględzin od Pani Anny Drucis posadzka jest z dociepleniem). W pokojach i kuchni tynki na ścianach gładzone i malowane. Tynki wykonane zostały na nowo w ramach remontu. W kuchni znajduje się jeszcze piec kaflowy. W łazience podłogi i ściany obłożone płytkami ceramicznymi. Na hollu i werandzie (wiatrołapie) posadzki betonowe; ściany gładzone i malowane. Schody na piętro betonowe, obłożone płytkami terakoty. Schody nie posiadają barierek. Na piętrze w pomieszczeniach, prócz łazienki, podłogi wyłożone są panelami, ściany są gładzone i malowane. W pokoju z kuchnią dodatkowo na jednej ścianie jest wyłożony pas z płytek ceramicznych. W tym pomieszczeniu znajduje się również kominek. W łazience podłogi i ściany obłożone płytkami ceramicznymi. W łazience część rurek miedzianych instalacji jest na wierzchu – tu zostały zbite kafle celem ich odsłonięcia. Drzwi wewnętrzne płycinowe porta. Okna pcv. W piwnicy posadzki cementowe; ściany otynkowane. Stwierdzono ślady od nieszczelności rurarza instalacji grzewczej i pęknięcia rur (kuchnia na parterze). Zauważono również zacieki na sufitach w pomieszczeniach na parterze (m.in. w kuchni, w łazience nad bojlerem). Na werandzie (wiatrołapie) ślady podciągania wilgoci i przemarzania ścian zewnętrznych. Ślady podciągania wilgoci są również widoczne na ścianach pomieszczeń w podpiwniczeniu. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do zbiornika bezodpływowego. Ogrzewanie centralne etażowe – na paliwo stałe. Piec znajduje się w kotłowni w podpiwniczeniu. Grzejniki płytowe. Instalacje wymienione podczas remontu. Stan techniczny i standard wykończenia oraz wyposażenia budynku jako zadawalający.

Suma oszacowania wynosi 408 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Słupsk , Pomorskie

105 750 zł | 3 pokoje | 46,27 m2 | 4 piętro

  • cena: 105 750 zł
  • 2 285 za m2
Image things

Stare Gronowo , Pomorskie

31 323 zł | 2 pokoje | 35,90 m2 | Parter

  • cena: 31 323 zł
  • 873 za m2
Image things

Kwidzyn , Pomorskie

115 493 zł | 313,07 m2

  • cena: 115 493 zł
  • 369 za m2