Wejherowo, Pomorskie

Dom | 298 500 zł | 155,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2019 o godz. 12:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników:położonej przy OFIAR PIAŚNICY 16A, 84-200 Wejherowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00000682/1.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi działka obszaru 871 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem, niepodpiwniczonym. W bryłę budynku wbudowany jest garaż. Teren działki jest płaski, kształt regularny prostokąta. Teren zagospodarowany jest pod zieleń przydomową. Według oświadczenia Pana Roberta Grabowskiego budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej na podstawie pozwolenia na budowę z ok. 2000 r. i oddany do użytkowania w 2003 r. Pan Robert Grabowski nie przedstawił na potwierdzenie powyższego żadnej dokumentacji. Ściany zewnętrzne murowane z phorotermu i docieplone od zewnątrz styropianem. Styropian na elewacji z zatartym klejem - brak tynku. Strop nad parterem masywny, wylewany na mokro. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Okna drewniane (Urzędowski). Schody na poddasze drewniane, ażurowe. Na parterze w budynku znajdują się: salon, kuchnia, łazienka, wiatrołap, korytarz, kotłownia i garaż. Na poddaszu zlokalizowane są: trzy pokoje, łazienka, garderoba, pomieszczenie gospodarcze (pralnia), korytarz z klatką schodową. Na poziomie parteru wszystkie posadzki sa wyłożone płytkami terakoty. W salonie, korytarzu ściany są malowane. W kuchni przy zabudowie ściany obłożone są blachą nierdzewną, a w pozostałym zakresie ściany są malowane. W łazience na parterze ściany są częściowo obłożone glazurą. Wyposażenie tej łazienki stanowią: sedes, umywalka, kabina prysznicowa. W kotłowni i garażu ściany obłożone są glazurą. Brama w garażu segmentowa. Na poddaszu w pokojach i korytarzu podłogi są wyłożone panelami, a ściany są malowane. W łazience i w pomieszczeniu gospodarczym (pralni) częściowo - podłogi wyłożone są terakotą. Pozostała część podłogi w pomieszczeniu gospodarczym wyłożona jest linoleum. Wyposażenie łazienki na poddaszu stanowią: narożna wanna, sedes, umywalka. Drzwi wewnętrzne płycinowe. Budynek wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, grzewczą - centralnego ogrzewania gazowego (piec dwufunkcyjny Veissman z zasobnikiem). W części pomieszczeń jest ogrzewanie podłogowe (kuchnia, korytarz, łazienka). Mając powyższe na uwadze przyjęto stan techniczny - dobry, standard wykończenia i wyposażenia - średni. Parametry budynku zgodnie z pomiarem dokonanym w dniu oględzin: powierzchnia użytkowa: 155,70 m2 parter (w tym garaż): 87,50 m2 poddasze: 68,20 m2

Suma oszacowania wynosi 398 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 298 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Wejherowo , Pomorskie

111 750 zł | 2 pokoje | 30,12 m2 | 1 piętro

  • cena: 111 750 zł
  • 3 710 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

124 275 zł | 81,30 m2

  • cena: 124 275 zł
  • 1 529 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

119 250 zł | 2 pokoje | 44,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 119 250 zł
  • 2 668 za m2