Zduńska Wola, Łódzkie

Dom | 59 850 zł | 110,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzy Karniszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul.Widawska 72, 98-220 Zduńska Wola, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00029174/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa z działką zabudowaną, położona w Zduńskiej Woli przy ul. Widawska 72, nr działki 189, o powierzchni 0,4664ha. Działka wraz z budynkiem mieszkalnym (parterowym z użytkowym poddaszem z częścią gospodarczą, niepodpiwniczony) oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 110m2, część gospodarcza 80m2. w budynku mieszkalnym na parterze znajduje się 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój. Na poddaszu znajdują się 2 pokoje, korytarz oraz pomieszczenie gospodarcze. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta o wymiarach: szerokość 18m i długość 260m. Dojazd do działki asfaltową ulicą Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 980,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Polska Bank S.A. 18 1090 1229 0000 0001 1454 1630 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 79 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 18 1090 1229 0000 0001 1454 1630.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zduńska Wola , Łódzkie

242 865 zł | 175,77 m2

  • cena: 242 865 zł
  • 1 382 za m2