Kraków, Prądnik Biały

Mieszkanie | 233 975 zł | 2 pokoje | 53,72 m2 | 4 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Marcin Leśniak


Kancelaria Komornicza, Żabiniec 66, Kraków, 31-215 Kraków


tel. 012-414-01-31 / fax. 012-414-01-31


Sygnatura: KM 786/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2019 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-123, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przyBelwederczyków 5/63 31-242 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00489951/7.
Opis nieruchomości:
Lokal posiada powierzchnię 53,72 m2 i składa się z 1 pokoju dziennego z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki z WC oraz przedpokoju. Lokal posiada balkon.


Suma oszacowania wynosi 311 966,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233 974,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 196,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie 92861900060030032580780001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
19.08.2019 11:00 - 11:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Więcej informacji oraz wyciąg z operatu szacunkowego znajduje się na stronie: www.komorniklesniak.pl


Komornik Sądowy


Marcin LeśniakImage things

Kraków , Prądnik Biały

386 000 zł | 2 pokoje | 54,42 m2 | Parter

  • cena: 386 000 zł
  • 7 093 za m2
Image things

Kraków , Bronowice

192 213 zł | 33,90 m2 | Parter

  • cena: 192 213 zł
  • 5 670 za m2
Image things

Kraków , Grzegórzki

10 400 000 zł | 3 928,65 m2

  • cena: 10 400 000 zł
  • 2 647 za m2