Żuławki, pomorskie

Dom | 118 725 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Malborku


Przemysław Biernacki


Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14, Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański


tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48


Sygnatura: Km 1356/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Przemysław Biernacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy 17 Marca 3, 82-200 Malbork, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Żuławki 32, 82-103 Stegna, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 158 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się pod adresem: 17 Marca 3, Malbork, 82-200 Malbork.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Przemysław BiernackiImage things

Gdynia, Mały Kack

88 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 88 000 zł
  • 88 000 za m2
Image things

Lębork, pomorskie

76 000 zł | Mieszkanie | 48,11 m2

  • cena: 76 000 zł
  • 1 580 za m2
Image things

Gdynia, Śródmieście

1 314 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 120,50 m2 | 21 piętro

  • cena: 1 314 750 zł
  • 10 911 za m2