Brzeziny, Łódzkie

Dom | 234 973 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach


Andrzej Jóźwiak


Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny


tel. 468744740 / fax. 468744740


Sygnatura: Km 442/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, Krakowska 22b, 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój 110, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Łódzka 62,działki nr 182,194,267/1,267/3,, 95-060 Brzeziny, Obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/00011173/6.
Opis nieruchomości:


nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 15.150 m2, działki nr 182, 194, 267/1, 267/3, 268/1, 268/3 .Na działkach siedliskowych nr 267/1 i 268/1 o powierzchni łącznej 1.265 m2 : dom mieszkalny i w granicy budynki gospodarcze - obiekty murowane o powierzchni 91 m2. Budynek mieszkalny piętrowy całkowicie podpiwniczony, piętro w stanie surowym zamkniętym bez mediów. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 92 m2, piętra 81 m2 .W piwnicy pomieszczenia gospodarcze z kotłownią .Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną światła i siły, wodociągową z sieci miejskiej, centralne ogrzewanie z lokalnej kotłowni i kanalizacje lokalną (szambo).


Suma oszacowania wynosi 352 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 234 973,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 246,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:


Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 22b, 96-200 Rawa Mazowiecka.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Andrzej JóźwiakImage things

Brzeziny , Łódzkie

129 555 zł | 30,00 m2

  • cena: 129 555 zł
  • 4 319 za m2