Włocławek, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 459 000 zł | 133,50 m2

- 8 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk sprzeda prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Celulozowej 21 we Włocławku, gmina Włocławek, powiat włocławski woj. kujawsko-pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/8260 8/5 oraz udział w częściach wspólnych i w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1944/23951, stanowiącego działkę nr 1/6, objętego księgą wieczystą nr WL1W/6694 8/2.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 133,50 m2 położony jest na I piętrze w budynku 4 – piętrowym z balkonem o powierzchni 18 m2 oraz tarasem o powierzchni 56 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia przynależne tj. komórka o pow. 2,70 m2 oraz garaż o pow. 33,80 m2. Z prawem do lokalu związany jest udział w wysokości 1944/23951 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem.

Cena nie niższa niż 459.000,- zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 )

Wadium 20% ceny wywoławczej płatne na rachunek masy upadłości .: 12 1750 001 2 0000 00 00 3782 261 2 do 12.06.2019 r.

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do 13.06.2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Biura syndyka).
Wybór ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. o godz. 12:30

Oferty składać:

Biuro syndyka Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

475 350 zł | 128,00 m2

  • cena: 475 350 zł
  • 3 714 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

89 850 zł | 2 pokoje | 44,37 m2 | 4 piętro

  • cena: 89 850 zł
  • 2 025 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

459 000 zł | 133,50 m2

  • cena: 459 000 zł
  • 3 438 za m2