Dobrów, Wielkopolskie

Obiekt | 800 000 zł | 1 997,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 800 000 zł
 • Miasto: Dobrów
 • Powierzchnia: 1 997,00 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 401 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34427X80628037
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-05 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym . w upadłości z siedzibą w Dobrowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Upadłego położonej w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, woj. świętokrzyskie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 121/71 oraz 121/72, obręb 0003 Dobrów, o łącznej powierzchni 9616 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Busku–Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/6977 3/7 wraz z prawem własności dwóch budynków wolnostojących, tj. budynku administracyjno – warsztatowo - produkcyjnego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej 1997 m2 oraz budynku przemysłowo - usługowego, trzykondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 1061 m2, za łączną cenę nie niższą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) brutto - sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości upadłego winny składać pisemne oferty na adres Kancelarii Syndyka: ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce w terminie do dnia 05 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).
Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert zbieżnych cenowo, spełniających warunki zakreślone w postanowieniu Sędziego-komisarza, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej oferty.
Operat szacunkowy wartości nieruchomości dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel. (22) 749 16 55 , e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt V GUp 32/17. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości dostępny do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk TS Restrukturyzacje sp. z o.o.

Image things

Smyczyna , Wielkopolskie

590 527 zł | 1,00 m2

 • cena: 590 527 zł
 • 590 527 za m2
Image things

Poznań , Grunwald

253 725 zł | 87,00 m2

 • cena: 253 725 zł
 • 2 916 za m2
Image things

Kalisz , Wielkopolskie

106 000 zł | Kawalerka | 32,90 m2 | 4 piętro

 • cena: 106 000 zł
 • 3 222 za m2