Brzezie, Małopolskie

Obiekt | 103 000 zł | 108,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 103 000 zł
 • Miasto: Brzezie
 • Powierzchnia: 108,00 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 954 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34426X80625695
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-26 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI WW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości położonej w Brzeziu gmina Opatów woj. świętokrzyskie

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzeziu gmina Opatów woj. świętokrzyskie zabudowanej budynkiem gospodarczym(stacja paliw) o powierzchni użytkowej 108,00m² stanowiącej działkę nr 520/13 o powierzchni 3.600,00 m², dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/3039 9/6.

Cena sprzedaży nie może być niższa niż 103.000,00 (sto trzy tysiące) zł netto.


Oferty dotyczące sprzedaży oferenci winni składać w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.00, w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7 w Kielcach (25-333;tel.41 368 76 65 ), przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do kancelarii syndyka do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.
Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w kancelarii syndyka w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz.10.00.
Syndyk, w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, zastrzega prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
Aukcja odbywa się ustnie a minimalna wysokość postąpienia wynosi 2.000, 00 zł

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka
Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego z wszystkie koszty umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy syndyka masy upadłości.
Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty w operacie sporządzonym przez REALEXPERTS sp. z o.o. w Warszawie znajduje się w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Warszawska 44 oraz w biurze syndyka w Kielcach ul. Hipoteczna 7; tel.413687665 ; fax 413616165 ;mail kancelaria at hipoteczna.pl.

Image things

Kraków , Prądnik Biały

225 250 zł | 2 pokoje | 42,50 m2

 • cena: 225 250 zł
 • 5 300 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

831 200 zł | 381,30 m2

 • cena: 831 200 zł
 • 2 180 za m2
Image things

Mochnaczka Wyżna , Małopolskie

3 988 400 zł | 1,00 m2

 • cena: 3 988 400 zł
 • 3 988 400 za m2