Słupia Wielka, wielkopolskie

18 620 zł | Garaż | 18,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 18 620 zł
 • Miasto: Słupia Wielka
 • Powierzchnia: 18,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 034 zł
 • Ulica: 24
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 1 862 zł
 • Numer oferty: 344153X806006329
 • Termin wpłaty wadium: 01-04-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie i boks garażowy w Słupi Wielkiej

Przedmiotem sprzedaży jest:

b. boksu garażowego o pow. użytkowej 18,00 m2, z lokalizowanym w ciągu obiektów garażowych położonych przy budynku wielorodzinnym w Słupi Wielkiej pod numerem 24, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem XXXX/XXXXXXXX/X. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 18.620,00 złotych.Podane ceny wywoławcze są cenami brutto. Syndyk nie wystawia faktur VAT.

Sprzedaż ma charakter pisemny, ofertowy.

Pisemne oferty na zakup ww. nieruchomości od rygorem ich zwrotu należy składać w języku polskim osobiście, przesyłką pocztową, listem poleconym albo przesyłką kurierską w zamkniętych opieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta na zakup prawa lokalu mieszkalnego i/lub boksu garażowego – sygn. akt PO1P/GUp-s/1039/2023.Nie otwierać.” w terminie do dnia 1 kwietnia 2024 roku do godziny 15:00 na adres: Syndyk Tomasz Sroka, ul. 20 Października 38G kl. B/26, 63-000 Środa Wielkopolska. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wyniku konkursu ofert.

W pierwszej kolejności będą rozważane łączne oferty zakupu lokalu mieszkalnego oraz boksu garażowego.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż nieruchomości jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 ceny wywoławczej dla lokalu mieszkalnego oraz wadium w wysokości 1/10 ceny wywoławczej dla boksu garażowego.

Image things

Słupia Wielka, wielkopolskie

111 200 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,61 m2

 • cena: 111 200 zł
 • 1 964 za m2