Lubycza Królewska, Lubelskie

Mieszkanie | 142 000 zł | 71,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest należące do upadłego prawo własności nieruchomości lokalu mieszkalnego o powierzchni 71,90 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 15,10 m² oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 183/1900, położonego w budynku mieszkalnym w Lubyczy Królewskiej przy ul. Dolnej 6A/6, powiat tomaszowski.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr ZA1T/00046511/1 - dla lokalu, ZA1T/00046507/0 - dla budynku i gruntu.

Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 142.000,00 zł

Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie Syndyka, 53-651 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2019 roku do godziny 12, bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 .

Oferty, które faktycznie wpłyną po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży.

Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lubycza Królewska”

Image things

Kraśnik , Lubelskie

59 775 zł | 36,70 m2 | Parter

  • cena: 59 775 zł
  • 1 629 za m2
Image things

Sitno , Lubelskie

371 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 371 250 zł
  • 371 250 za m2
Image things

Dęblin , Lubelskie

87 750 zł | 2 pokoje | 53,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 87 750 zł
  • 1 628 za m2