Brzeg, Opolskie

Obiekt | 416 667 zł | 227,56 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 61, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Włościańska 11, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00016076/0 oraz OP1B/00016075/3.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego stanowi działki gruntu nr 1000 i nr 1001, o łącznej powierzchni 0,0519 ha, położonej w Brzegu, ul. Włościańska 11 oraz prawo własności budynków i budowli. Działki tworzą funkcjonalną całość. Zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o powierzchni 227,56m2. Budynek jedno kondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony. Lokal posiada następujące instalacje: elektryczną, wodociągowa, kanalizacyjną, alarmową. Rok rozpoczęcia budowy 2009, budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, ocieplony i otynkowany, z dachem dwuspadowym z lukarnami krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna plastikowa, stolarka drzwiowa typowa płycinowa, schody wewnętrzne drewniane. Wykończenie wnętrz materiałami nowoczesnymi, dobrej jakości. Ogrzewanie piecem na eko groszek, grzejniki panelowe. Parter mieści salon fryzjerski wraz z zapleczem socjalnym. Na poddaszu znajduje się otwarta przestrzeń oraz 1 pokój połączony z pomieszczeniem gospodarczym ( schowek ). Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno wprost do salonu fryzjerskiego, drugie na zaplecze i klatkę schodową.

Suma oszacowania wynosi 625 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 416 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 500,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w gotówce, w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 34 10501575 1000 0090 3022 4415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
18.06.2019 12:00 - 12:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Brzeg , Opolskie

128 000 zł | 2 pokoje | 81,40 m2

  • cena: 128 000 zł
  • 1 572 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

1 000 000 zł | 2 306,97 m2

  • cena: 1 000 000 zł
  • 433 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

64 500 zł | 2 pokoje | 35,40 m2 | 4 piętro

  • cena: 64 500 zł
  • 1 822 za m2